Remy Ameling - Freelance Webdesigner

Webstandaarden

Webstandaarden zijn richtlijnen ontwikkeld door instanties zoals W3C voor het bouwen van websites in HTML en CSS. Kort gezegd komt het erop neer dat de inhoud van uw site (de tekst) wordt gescheiden van de opmaak (de layout, kleuren, en de presentatie). Het gebruik van webstandaarden bij het produceren van websites heeft diverse voordelen qua snelheid, vindbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Wat zijn uw voordelen ?

Snelheid: Pagina's laden sneller

Door gebruik te maken van webstandaarden zal een pagina sneller laden. Bestanden zijn over het algemeen kleiner en worden dus sneller ingelezen. Bovendien is het dataverkeer kleiner wat resulteert in een kostenbesparing.

Vindbaarheid: Zoekmachines

Door de inhoud (tekst) te scheiden van de opmaak (layout) zal een zoekmachine uw website beter kunnen indexeren, wat als resultaat heeft dat uw website beter scoort in een zoekmachine zoals Google. Uw klanten zullen uw website sneller kunnen vinden.

Toegankelijkheid: Uw website is voor veel bezoekers toegankelijk

Sites die gebouwd zijn volgens webstandaarden zijn beter toegangkelijk voor mensen met afwijkende browsers. Denk hierbij aan mobiele telefoons, tekstbrowsers, PDA's en braillelezers. Webpagina's gebouwd volgens standaarden kunnen eenvoudig worden omgezet naar andere formaten, zoals een database, Word- of PDF-bestand.

Duurzaamheid

Door de inhoud te scheiden van de layout is uw website beter te onderhouden. Uw website is beter aan te passen. Onderhoud is makkelijker, vergt minder tijd en is dus goedkoper.